Закон україни про державний бюджет україни на 2012

Бюджет України 2012 р.: маємо, що маємо (оновлено)

З моменту прийняття Державного бюджету України у першому читанні у вересні сплило чимало води — ситуація на світових ринках і, зокрема, в нашій країні дещо змінилася, причому не в кращий бік. Вже до другого читання 21 грудня державний кошторис було переглянуто й ухвалено песимістичний сценарій розвитку країни на 2012 р., що, як вказано в пояснювальній записці, зумовлено передусім поглибленням боргової кризи в Єврозоні (Греція, Італія, Іспанія); погіршенням оцінок зростання світової економіки та кон’юнктури на світових товарних ринках (у тому числі на метали, зерно). Але слід також враховувати й негативні тенденції безпосередньо в економіці України, а саме зниження зовнішньоторговельного балансу, зростання боргів, що потребують виплати найближчим часом, неурегульоване газове питання та інші чинники, що впливають на макроекономічні показники розвитку країни. Зазначимо, що Держбюд­жет-2012 базується на діючих з Росією газових контрактах, згідно з якими прогнозована середня вартість російського газу в 2012 р. становитиме 416 дол. США за тисячу кубометрів.

Так, на фоні розгортання кризових явищ у світі міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ), було знижено оцінки розвитку світової економіки у 2012 р. (з 4,5% у червні до 4% у жовтні) та держав Єврозони (з 1,7 до 1,1%). При цьому зважаючи на подальше зниження ділової активності у зв’язку з фінансово-борговою кризою в Єврозоні та загальною турбулентністю на світових фінансових ринках МВФ анонсував подальший перегляд прогнозу зростання світової економіки на 2012 р. у бік погіршення.

Через уповільнення розвитку основних держав — торговельних партнерів прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту знижено з 5 до 3,9%, прогноз номінального валового внутрішнього продукту — на 5 млрд грн. до 1500 млрд грн. Водночас прогноз підвищення індексу споживчих цін залишено без змін — 7,9%.

Держбюджет-2012 передбачає прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1017 грн., з 1 квітня – 1037 грн., з 1 липня — 1044 грн., з 1 жовтня — 1060 грн., з 1 грудня — 1095 грн. При цьому встановлений рівень мінімальної заробітної плати ледь покриває показник цього прожиткового мінімуму. Так, на 2012 р. мінімальна заробітна плата за місяць становитиме: з 1 січня — 1073 грн., з 1 квітня — 1094 грн., з 1 липня – 1102 грн., з 1 жовтня — 1118 грн., з 1 грудня — 1134 грн.

Відповідно до уточненого прогнозу реальна заробітна плата підвищиться на 4,4%.

Разом з тим зниження темпів зростання економіки та прогнозу номінального валового внутрішнього продукту зумовить зменшення прогнозного показника фонду оплати праці на 15,6 млрд грн. до 443,3 млрд грн.

Через погіршення оцінок кон’юнктури світових товарних ринків знижено прогноз зростання експорту товарів та послуг з 9,2 до 6,3%. Внаслідок очікуваного уповільнення темпів зростання внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, а також впровадження Урядом політики розвитку внутрішнього виробництва та імпортозаміщення суттєво знижено прогноз збільшення імпорту — з 13,3 до 6,4%. За уточненими оцінками, обсяг експорту товарів та послуг у 2012 р. становитиме 92,6 млрд дол., імпорту — 99,2 млрд дол., сальдо торговельного балансу — «мінус» 6,6 млрд дол.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2012 р. за рахунок коштів державного бюджету, оцінюють на рівні 95,5 млрд грн., з яких 53,2 млрд грн. — виплати за внутрішнім боргом та 42,3 млрд грн. – за зов­нішніми запозиченнями. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2012 р. прогнозується в обсязі 29,6 млрд грн., що на 0,4 млрд грн. менше, ніж передбачалося при першому читанні.

У Держбюджеті на 2012 р. заплановано, що на 31 грудня 2012 р. граничний обсяг державного боргу становитиме 415,3 млрд грн.

У рамках Державного бюджету України на 2012 р., ухваленого Президентом України, передбачені доходи в сумі 332 821 347,3 тис. грн. і витрати — 358 010 376,4 тис. грн. Слід зазначити, що в першому читанні були прийняті більш високі показники — 337 556 920,4 і 361 585 949,5 тис. грн. відповідно.

Порівняно з 2011 р., у Державному бюд­жеті України на 2012 р. закладено доходи на 10%, а витрати — на 5% більше. Таким чином, у наступному році дефіцит бюджету планується на рівні 2,5%.

Витрати на апарат Верховної Ради у 2012 р. передбачається скоротити порівняно з 2011 р. на 6% з 924 450,0 до 869 821,2 тис. грн. У цей же час витрати на Державне управління справами збільшено порівняно з 2011 р. майже на 15 млн грн. до 1403 млн грн.

На Міністерство охорони здоров’я, згідно з законом про Державний бюджет на 2012 р., виділено 7 003 796,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом — 6 290 874,6 тис. грн., за спеціальним фондом — 712 921, 5 тис. грн. (табл. 1).

Нагадаємо, що в першому читанні був прийнятий документ, в якому на Міністерство охорони здоров’я планувалося виділити 7 068 118,8 тис. грн., зокрема 5 232 969,7 тис. грн. за загальним фондом і 1 835 149,1 тис. грн. за спеціальним.

Ці суми включають витрати апарату Міністерства охорони здоров’я (6 794 501,0 тис. грн.), Державної служби з лікарських засобів (86 134,3 тис. грн.), Державної служби з конт­ролю за наркотиками (12 884,3 тис. грн.), Державної санітарно-епідеміологічної служби (107 205,6 тис. грн.), Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (3070,9 тис. грн.). Відзначимо, що у фінальній версії документа для Державної служби з лікарських засобів витрати скорочено більше ніж удвічі порівняно з документом, прийнятим у першому читанні, а для Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, навпаки, збільшені. Нагадаємо також, що в 2011 р. Указом Президента України Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками була реорганізована, в результаті чого були виділені 2 окремі служби — Державна служба з лікарських засобів і Державна служба з контролю за наркотиками.

Якщо порівнювати з 2011 р., коли на Міністерство охорони здоров’я було виділено 7548 695,0 тис. грн., у тому числі 5895 943,5 тис. грн. за загальним та 1469 739,5 тис. грн. за спеціальним фондом, і навіть ці витрати не були достатніми для забезпечення потреб системи охорони здоров’я, то скорочення фінансування цієї соціально значимої сфери у 2012 р. більше ніж на півмільярда гривень викликає сумніви щодо підвищення рівня здоров’я і тривалості життя населення України. Можна також відзначити, що була скасована така стаття витрат, як «Стипендії Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я».

На загальнодержавні видатки на Міністерство охорони здоров’я у 2012 р. виділено загалом 1 175 615,1 тис. грн. Зазначимо, що в 2011 р. за цією статтею витрат проходила менша сума — 725 000 тис. грн.

Для забезпечення надання швидкої медичної допомоги в розрахунку 25 грн. на 1 виклик передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 0,3 млрд грн.

Для забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для загальної анестезії у дорослих та дітей під час стаціонарних та амбулаторних операцій передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 0,2 млрд грн.

На потреби Національної академії медичних наук України заплановано виділити 2 335 649,0 тис. грн., що на 44% більше порівняно з 2011 р.

Що стосується витрат на медичне обслуговування співробітників державних структур, то ці показники суттєво збільшені порівняно з 2011 р., за винятком медичного обслуговування та оздоровлення особового складу служби зов­нішньої розвідки України (табл. 2).

У проекті Державного бюджету, ухваленому у другому читанні, було передбачено децентра­лізацію видатків на здійснення заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру з охорони здоров’я. Ці кошти було передбачено місцевим бюджетам як субвенція з державного бюджету, що дасть змогу відповідним місцевим органам влади оперативно вирішувати питання щодо своєчасного забезпечення населення лікарськими засобами та підвищити якість надання медичної допомоги населенню.

Але у Законі про Державний бюджет затверджено видатки на централізовані закупівлі в рамках державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру з охорони здоров’я на загальну суму 1 858 млн грн.

Видатки на виконання державних цільових програм та здійснення заходів програмного характеру з охорони здоров’я передбачені у 2012 р. збільшено на 21,5% більше порівняно з 2011 р. Видатки збільшилися за такими напрямами:

  • імунопрофілактика населення — 0,3 млрд грн. для забезпечення профілактичної вакцинації та ревакцинації 8 млн дітей відповідно до календаря щеплень;
  • забезпечення медикаментозного лікування близько 3,2 тис. хворих на гемофілію (в тому числі дітей) — 0,1 млрд грн.;
  • здійснення заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД — 0,3 млрд грн., що на 0,1 млрд грн. або 38,5% більше, ніж у 2011 р., що дасть змогу забезпечити відповідним лікуванням більше 30 тис. ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
  • здійснення централізованих заходів з лікування близько 1,9 тис. онкохворих дітей — 0,1 млрд грн.;
  • здійснення медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань — 0,3 млрд грн.;
  • виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (близько 7,6 тис. дітей віком до 16 років) — 19,2 млн грн. (для збільшення у 5 разів її розміру з 1 січня 2012 р.).

На продовження реалізації національного проекту «Нове життя» — нова якість охорони материнства та дитинства» з метою створення протягом кількох років 27 регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням, передбачено 0,1 млрд грн. (для створення 8 перинатальних центрів у 2012 р., в тому числі двох, роботи зі створення яких розпочато у 2011 р. Планується введення в експлуатацію 3 регіональних перинатальних центрів).

У Державному бюджеті України на 2012 р. збільшено цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, на 35,7 млн грн. або на 7,1% порівняно з 2011 р., загальний обсяг яких становитиме 0,5 млрд грн. За розрахунками МОЗ, ці видатки в повному обсязі дозволять забезпечити препаратами інсуліну та десмопресину 215,3 тис. хворих на цукровий та нецукровий діабет.

У 2012 р. видатки Держбюджету на медичну та фармацевтичну освіту спрямовуватимуться замість МОЗ України до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту згідно з розпорядженням КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1191-р, яке передбачає передачу до 1 січня 2012 р. вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації, навчально-методичних і науково-методичних установ до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Соціальні аспекти розвитку України потребують особливої уваги у контексті нещодавніх дискусій відносно скасування соціальних виплат деяким пільговим категоріям населення.

На Міністерство соціальної політики у 2012 р. було виділено лише на 0,02% коштів більше, ніж в 2011 р. — 62,8 млрд грн., проте на апарат цього Міністерства видатки збільшено на 16%.

У 2012 р. планується збільшити деякі соціальні виплати. Так, з Державного бюджету до Пенсійного фонду буде спрямовано 57,5 млрд грн., що на 19%, ніж у 2011 р. Розміри допомоги при народженні дитини у 2012 р. будуть збільшені в 2,2 раза порівняно з 2010 р.

Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011 р. прийнято постанову № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на реалізацію якої під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» до другого читання додатково враховано 1,8 млрд грн., що на 30% більше, ніж обсяги, передбачені на зазначену мету у проекті держбюджету, представленому на перше читання.

Так, наприклад, середній розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже в 2 рази і становитиме: для інвалідів І групи — 5439,52 грн. (в 2011 р. — 2442,98), для інвалідів ІІ групи — 5128,73 грн. (в 2011 р. — 2195,21), для інвалідів ІІІ групи — 3941,53 грн. (в 2011 р. — 1421,61). Але незважаючи на збільшення пільг отримувати їх буде складніше. Конституційний суд України визнав конституційним право уряду визначати порядок і розмір соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду. Цим пунктом парламент встановив порядок виплат соціальних пільг низці категорій населення, а саме упов­новажив уряд встановлювати порядок і розмір цих виплат відповідно до наявних ресурсів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Увагу привернули такі статті витрат Держбюджету-2012, як фінансування деяких силових структур, яке було значно посилене порівняно з 2011 р. Так, у 2012 р. передбачається збільшити видатки на силові структури (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України) — на 3,5 млрд грн. (12%) до 34,1 млрд грн. порівняно з 2011 р. Також суттєво — більше ніж на 1,4 млрд грн. (53%) збільшаться видатки з держбюджету на судову систему.

Враховуючи прогнозні показники розвит­ку України на 2012 р., можна лише сподіватися на покращення соціально-економічної ситуа­ції в країні.

www.apteka.ua

Закон україни про державний бюджет україни на 2012

Звернення громадян

Офiцiйнi веб-сторiнки

Наші партнери

Лічильник відвідувань

Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 332.821.347,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 288.177.480,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 44.643.867,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 358.010.376,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 312.774.237,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 45.236.138,5 тис. гривень.

Затвердити на 2012 рік:

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 12.336.439,7 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 3.976.591,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 8.359.848,3 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 12.276.894,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 624.684,4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 11.652.210,3 тис. гривень.

Установити граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 25.129.484,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 21.244.850,8 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 3.884.633,3 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2012 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Затвердити на 2012 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.

Затвердити на 2012 рік нормативи щоденних відрахувань для перерахування дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, згідно з додатком № 6 до цього Закону.

Установити оборотний залишок бюджетних коштів на 2012 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать доходи державного бюджету, що визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України .

Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік належать надходження від продажу органами виконавчої влади легкових автомобілів.

Стаття 3. Установити, що Національний банк України у 2012 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 9.600.000 тис. гривень.

Стаття 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині доходів є:

1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

6) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;

7) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Державному космічному агентству України;

8) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту;

9) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівліпродажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

11) 50 відсотків портового (адміністративного) збору;

12) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок державного бюджету, в тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

13) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (крім надходжень, визначених пунктом 29 цієї статті);

14) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

15) кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

16) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

17) кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України , а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки;

18) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

20) штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

21) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

22) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

23) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату ;

24) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

25) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

26) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

27) 30 відсотків екологічного податку (крім надходжень, визначених пунктом 24 цієї статті);

28) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

29) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення;

30) податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно);31) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;

32) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

33) судовий збір.

Стаття 5. Установити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 415.326.338,2 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2012 році державні гарантії надаються на суму 5.000.000 тис. гривень за такими можливими напрямами:

1) для забезпечення Кабінетом Міністрів України повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання — резидентів України державного сектору економіки, а саме:

за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг України (за запозиченнями, зобов’язаннями з оплати введених інвесторами в дію об’єктів та за договорами концесії);

за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів;

за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів;

за зобов’язаннями Державної іпотечної установи;

за зобов’язаннями Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво житла для молоді;

для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів.

Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державне агентство автомобільних доріг України, суб’єкти господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів, та суб’єкти господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, звільняються від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету та сплачувати до державного бюджету плату за отримання державних гарантій;

2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, що надаються на підставі міжнародних договорів України.

Стаття 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині фінансування є:

1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

3) залишок коштів у сумі не менше 138.614,4 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 7 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» ;

4) надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики згідно із статтею 18 цього Закону;

5) надходження від приватизації державного майна понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2012 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

8) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

9) повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

10) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

11) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу.

Стаття 9. Установити, що у 2012 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 4, 7 і 8 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у містах Запоріжжі та Черкасах; виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

2) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

3) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 21 статті 4 цього Закону);

4) виплати, пов’язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 4 цього Закону);

5) погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 4 цього Закону);

6) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 4 цього Закону);

7) виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 4 цього Закону);

8) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної спеціальної служби транспорту відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 4 цього Закону);

9) дотацію Пенсійному фонду України на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 4 цього Закону);

10) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної авіаційної служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 4 цього Закону);

11) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);

12) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 4 цього Закону, в частині тих, що надходять від риболовних портів);

13) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим — двадцять першим частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 4 цього Закону);

14) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 4 цього Закону, та 90 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);

15) обслуговування державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 4 цього Закону, та 10 відсотків джерел, визначених пунктом 13 статті 4 цього Закону);

16) участь українського персоналу органів внутрішніх справ України у миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 4 цього Закону);

17) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 4 цього Закону);

18) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 4, пунктом 3 статті 7 та пунктом 9 статті 8 цього Закону);

19) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 4 цього Закону);

20) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 4 цього Закону);

21) державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 4 цього Закону);

22) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 4 цього Закону);

23) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 4 цього Закону);

24) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

25) будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

26) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

27) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 4 цього Закону);

28) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року ; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державними кордонами (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 4 та пунктом 2 статті 7 цього Закону). Порядки використання зазначених коштів визначаються Кабінетом Міністрів України для кожної з програм допомоги Європейського Союзу на підставі укладених міжнародних договорів України;

29) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 4 цього Закону);

30) здійснення природоохоронних заходів (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);

31) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 і 28 статті 4 цього Закону);

32) державну підтримку галузі тваринництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 4 цього Закону);

33) реалізацію заходів Програми утилізації твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 4 цього Закону);

34) державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 4 цього Закону);

35) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 7 цього Закону);

36) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);

37) збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);

38) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 8 цього Закону);

39) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 і 5 статті 8 цього Закону);

40) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 8 цього Закону);

41) витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

42) формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 7 та пунктом 7 статті 8 цього Закону);

43) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 8 цього Закону);

44) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону);

45) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

46) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статті 4 цього Закону);

47) формування Державного фонду регіонального розвитку та капітальні видатки (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 7 цього Закону).

Стаття 10. Установити, що у 2012 році до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать:

1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64-66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України ;

2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 11 цього Закону);

3) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2012 році є:

1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України ;

2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»;

3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

6) субвенції з інших місцевих бюджетів.

Стаття 12. Установити у 2012 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня — 1017 гривень, з 1 квітня — 1037 гривень, з 1 липня — 1044 гривні, з 1 жовтня — 1060 гривень, з 1 грудня — 1095 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 893 гривні, з 1 квітня — 911 гривень, з 1 липня — 917 гривень, з 1 жовтня — 930 гривень, з 1 грудня — 961 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1112 гривень, з 1 квітня — 1134 гривні, з 1 липня — 1144 гривні, з 1 жовтня — 1161 гривня, з 1 грудня — 1197 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня — 1073 гривні, з 1 квітня — 1094 гривні, з 1 липня — 1102 гривні, з 1 жовтня — 1118 гривень, з 1 грудня — 1134 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 822 гривні, з 1 квітня — 838 гривень, з 1 липня — 844 гривні, з 1 жовтня — 856 гривень, з 1 грудня — 884 гривні.

Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 1073 гривні, з 1 квітня — 1094 гривні, з 1 липня — 1102 гривні, з 1 жовтня — 1118 гривень, з 1 грудня — 1134 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 6,43 гривні, з 1 квітня — 6,56 гривні, з 1 липня — 6,61 гривні, з 1 жовтня — 6,7 гривні, з 1 грудня — 6,8 гривні.

Стаття 14. Установити, що у 2012 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 50 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 80 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Збільшити на 2012 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 15. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2012 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 12.000.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону, в сумі 5.000.000 тис. гривень з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування у межах обсягів, встановлених додатком № 4 до цього Закону.

Випуск та погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, передача запозичених у такий спосіб коштів та їх повернення до кінця 2012 року здійснюються на підставі укладених з Міністерством фінансів України угод відповідно до умов, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Установити, що забезпечення діяльності державних органів, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

Стаття 20. Затвердити на 2012 рік обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для бюджету Автономної РеспублікиКрим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції, згідно з додатком № 10 до цього Закону.

Стаття 21. Установити, що у 2012 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання — виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку завершити безоплатну передачу квартир, які придбані Державною іпотечною установою відповідно до актів Кабінету Міністрів України та знаходяться на її балансі, визначеним у цих актах органам з відповідним коригуванням статутного капіталу Державної іпотечної установи.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Додатки №№ 1-10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Установити, що у 2012 році норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94 із наступними змінами), статей 14, 22, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами), статті 22 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами), статті 49 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами), статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21 із наступними змінами), статті 20 Закону України «Про захист рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430 із наступними змінами) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік.

4. Зупинити на період з 1 січня по 31 грудня 2012 року дію частин п’ятої, восьмої (в частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати), третього речення абзацу сьомого, першого речення абзацу дев’ятого частини дванадцятої, абзацу першого частини тринадцятої (в частині забезпечення безкоштовними путівками для лікування, забезпечення після виходу на пенсію транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв’язку з оздоровленням та лікуванням) статті 20; статті 21; частин п’ятої та шостої статті 23; статті 30; частини сьомої статті 33 (в частині безкоштовного забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування); частини шостої статті 34; статті 35 (в частині виплати одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов) Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами).

5. Кабінету Міністрів України за результатами оцінки виконання бюджету за два місяці 2012 року внести Верховній Раді України пропозиції щодо джерел фінансового забезпечення реалізації інвестиційних та національних проектів (обсяг коштів, які потрібно передбачити, становить 1.400.000 тис. гривень).

shev.gov.ua