Слова на правила з апострофом

Запары нет , когда работают профессионалы!

Пошаговое изучение

Программирование

Дошколятам

Школьникам

Библиотека

Вход в систему

Правопис основи слова — Вживання апострофа

Правопис основи слова

Уживання апострофа

Правила

Приклади

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї

1. В українських словах:

а) після губних приголосних б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає інших приголос­них (крім р), які належали б до кореня;

в) після б, п, в, м, ф, р, к у власних на­звах;

г) після префіксів та першої частини складних слів, які закінчуються на твердий приголосний.

2. В іншомовних словах:

а) після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р та після префіксів, які закінчу­ються на приголосний;

б) після скороченої частки де, а також піс­ля частки о в таких прізвищах:

на подвір’ї’, матір’ю, Прип’ять, В’ячеслав,

від’їхати, об’єм, з’єднання, пів’яблука,

але: з власними назвами через дефіс: пів-Європи

п’єдестал, інтерв’ю, бар’єр, миш’як, Монтеск’є, ін’єкція, кон’юнктура

д’Акоста, ОТенрі, О’Коннор

Апостроф не пишеться

1. Перед я, ю, є в українських та іншомов­них словах:

а) після 6, п, в, м, ф, коли перед ними стоять інші букви на позначення при­голосних, які належать до кореня (крім р);

б) після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х, р, що позначають м’які приголосні.

свято, цвях, духмяний, мавпячий,

але: черв’як, верб’я, перм’як

бюлетень, пюре, дебют, гравюра, манікюр, Гюго, Мюнхгаузен, буря,

Воробйов, серйозний, курйоз, мільйон

www.zapari.net

Правила вживання апострофа

Для позначення на письмі твердої вимови приголосних перед буквами я, ю, є , ї вживають апостроф. Він вказує, що буквами я, ю, є позначено два звуки. У словах, де я, ю, є позначають м’якість попереднього приголосного, апостроф не ставлять.

Апостроф перед я, ю, є, ї ставлять:

1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк.

Важливо: апостроф не ставлять, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпя­чий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф вживають, як і в словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї.

Важливо: апостроф не ставлять, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.

3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.

Важливо: після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишемо: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Апостроф у словах іншомовного походження

1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них вживають перед я, ю, є, ї:

а) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.

б) Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

2. Апостроф не використовують:

а) Перед йо: курйоз, серйозний.

б) Коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг.

Апостроф у прізвищах

Апостроф вживають після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, Луб’янцев, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев, Юр’єв; перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов.

Важливо: коли я, ю означають сполучення пом’я

кшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишуть: Бядуля, Пясецький, Рюмін.

Апостроф у географічних назвах

Апостроф пишеться в географічних назвах після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї: В’язники, Дем’янськ, Прокоп’євськ, П’ятигорськ, Ак’яр, Амудар’я, Гур’єв; перед йо апостроф не пишеться: Муравйово.

Важливо: коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не пишуть: Вязьма, Кяхта, Крюково, Рязань.

P.S. Як же швидко набрати апостроф на клавіатурі? Існує декілька способів:

 1. Переключати на англійську розкладку.
 2. Alt+0146

zno.if.ua

Вживання апострофа

Апостроф звичайно вказує, що наступні після нього букви я, ю, є, ї позначають відповідно два звуки йа, йу, йе, йі після твердого приголосного.

У незапозичених словах апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних (м, в, п, б, ф), якщо губні стоять:

— на початку кореня: в’язати, зв’язок, м’який, розм’яклий, п’ять, вп’ятьох, в’юн, нав’ючений, м’яч, В’ячеслав;

— після голосного або р: здоров’я, рум’яний, риб’ячий, сім’я, сім’ю, сім’єю, солов’їний, Прокоп’юк, сурм’яний, арф’яр, черв’як.

В інших випадках у цій позиції апостроф не пишеться: свято, тьмяний, різьбяр, різдвяний, духмяний, мавпячий, Звягіль.

Після р перед я, ю, є, ї апостроф ставиться лише тоді, коли в літературній вимові далі чується звук й: бур’ян (бурйан], су­зір’я, у сузір’ї, з матір’ю, бар’єр, кар’єра. Якщо такий звук не чується, апостроф не пишеться: ряст Ір’аст], порятунок, буря, гарячий, трюк, Рєпін.

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після префіксів та сло­вотвірних частин, що закінчуються на приголосний: з’ясува­ти, роз’єднати, під’юдити, від’їзд, без’ядерний, між’ярусний, дит’ясла, пів’яблука, пів’їдальні, Мін’юст.

Це правило стосується також іншомовних слів: ад’ютант, кон’юнктура, кон’юнктивіт, ін’єкція, пан’європейський.

Але перед а, о, у, є, і після префіксів та словотвірних частин апостроф не пишеться: безіменний, зекономити, дезактивація, підохотити, відучити, педінститут.

В іншомовних словах апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних, після р, після шиплячих (ш, ч, ж, дж) та після г’ к, х, якщо далі чується звук й: комп’ютер (компйутер], інтерв’ю, прем’єра, миш’як, Х’юстон, Рейк’явік, П’ємонт, Лук’ян, Мар’ян, Валер’ян, Аляб’єв, Григор’ев, Монтеск’є,

Проте апостроф не пишеться, якщо я, ю, є позначають помякшення попереднього приголосного: бюст |6’ycт] (хоч можлива й вимова [бйуст]), бюджет, бюро, пюре, кювет, фюзеляж, пюпітр, гравюра, кюрі, гяур, гюрза, манікюр, рюкзак, варяг, Мюллер, Гюйгенс, Бядуля.

Апостроф вживається також:

а) для позначення пропущеного в усній мові звука чи g складу: мо’ <може), все 'дно (все одно), ка 'є (каже);

б) в іншомовних прізвищах після часток д та О: д ‘Артаньян, д’Анунціо, О’Генрі, Шон О’Кейсі.

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

ukrainskamova.com

Использование Апострофа в Английском. Давайте Делать Это с Умом!

Апостро́ф ( др.-греч. ἀπόστροφος — «обращённый назад») — орфографический знак в виде надстрочной запятой (), который употребляется в буквенном письме разных языков в различных функциях.

Вам предстоит сдавать ОГЭ или ЕГЭ по английскому языку? Приглашаем вас на курс подготовки к ОГЭ/ЕГЭ по английскому по Скайпу в Школе LF (LingvaFlavor). Пройдя курс вы сможете уверенно чувствовать себя на экзамене и сдать тестирование на высокий бал чтобы поступить в выбранный ВУЗ.

Эта маленькая запятая становится, порой, большой проблемой для изучающих английский язык — путают некоторые товарищи, с какой стороны от слова его ставить. Поэтому сегодня давайте еще раз пробежимся по

основным правилам постановки апострофа в английском языке.

Указание принадлежности ‘s -s’ — s’s

Ставим перед S , когда что-то принадлежит кому-либо или чему-либо и этот обладатель указан в единственном числе.

 • theaccountan t‘sbooks книги бухгалтера,
 • thecompan y‘smarketingstrategy — маркетинговая стратегия компании.
 • NB : в этом случае совсем не имеет значения, сколькими вещами обладает их хозяин (как в примере — книг много, а стратегия одна). Важно лишь то, что обладатель этих предметов указан в единственном числе – бухгалтер и компания.

  Ставим после S , когда обладателей чего-либо становится много.

 • theemployer s‘ association — ассоциация работодателей.
 • NB: в английском языке есть такие существительные, множественное число которых образуется нетипичным способом. У таких существительных апостроф ставится на тоже место, что и в случае с существительными в единственном числе, так как подобные слова не оканчиваются на “s”. Например: women ‘s magazine (журнал для женщин), childre n ‘s toys (игрушки для детей)

  Ставим между двумя S после существительных в единственном числе, оканчивающимися на s . Здесь есть два варианта:

 • Jame s’s wife and Jame s’ wife – оба варианта грамматически правильные. Однако, исходя из правил выше, первый вариант будет вернее, если учитывать то, что существительное “James” стоит в единственном числе. Впрочем, второй вариант считается более простым и легким, поэтому употребляется чаще.
 • Несколько особых моментов в использовании апострофа первой группы:

  А) Всегда используйте апостроф, когда говорите о временных периодах в таких случаях

 • onemonth‘sholiday— каникулы длиной в один месяц
 • fourhours‘ delay— промедление в четыре часа.
 • Проще запомнить,если считать, что каникулы принадлежат месяцу, а промедление — четырем часам.

  B) Апостроф следует применять и в этих случаях:

 • thetextmustgototheprinte r‘s— текст должен отправиться в печать
 • ratesarelowerthanothercompanie s‘ ”— тарифы ниже, чем у других компаний.
 • Здесь апостроф ставится из-за того, что в предложениях имеется ввиду “the printer ‘s firm ” and “other companie s’ rates”.

  С) Используйте апостроф в том случае, когда в предложении говорится о совместном владении.

 • HelenandBrian‘snewproducts — Здесь очень важно, что новый продукт был изобретен совместно – Хэлен и Брайном, тогда как, если бы фраза звучала:
 • Helen‘sandBrian‘snewproducts это означало бы, что эти два человека сделали абсолютно отдельные открытия.
 • 2. Сокращение

  Замена букв, пропущенных в слове , которое было сокращено или упрощено. Использование апострофа в этой функции можно разделить на несколько категорий.

 • разговорный английский язык:
 • am — ‘m — «I‘ m just coming

  are — ‘re — «They ‘re late again.»

  has, is — ‘s — «who ‘s going to help me with the dishes?»

  have ‘ve — «We ´ve got something to tell you»

  had, would — ‘d

  shall, will — ‘ll

  not — n’t

  Кроме того, апостроф может заменять выпавшие буквы с двух сторон слова

  salt ‘n’ pepper (т.е. and).

  В довольно редких случаях апостроф указывает на то, что оригинал , от которого произошло слово, когда-то был длиннее , но со временем его упростили:

  ‘cello – violoncello
  o
  ‘clock– сокращенная форма от грамматической конструкции 18-го века of the clock

  • В литературе апостроф часто используется для того, чтобы выразить какой-нибудь местный диалект, например, речь типичного лондонца.
  • ‘ave you seen ’em ‘angin’ around ‘ere lately?» — have you seen them hanging around here lately?- Ты не замечал, чтобы они болтались здесь в последнее время?

   NB: хотя сокращения и широко распространены в английском и делают вашу речь более естественной, их следует избегать в официальной документации.

   3.Частные моменты использования апострофа:

   Также апостроф может использоваться и для показания множественного числа в таких предложениях, как:

  • Our sales prices in the 1980’s were higher than they are now.— Наши цены в 1980-х годах были выше, чем сейчас.
  • My name is spelt with two i’s.— Мое имя пишется с двумя “i”.
  • Heregaledmewithif‘sandbut‘s.— Он потчевал меня своими “если” и “но”.
  • Интересен особый случай использования апострофа в словах, оканчивающихся на ing, где он указывает, что последний звук должен читаться как [n], а не как [ŋ]:

  • I spent most o’ the day replaci n’ the broken bit вместо replacing и of.
  • www.lingvaflavor.com

   А вы знаете, как правильно употреблять английский апостроф?

   Изучение правил употребления английского апострофа очень важно, ведь в русском языке нет такого знака пунктуации. Давайте рассмотрим основные нюансы данной темы.

   Апостроф в английском языке используется в трех случаях:

  • Образование притяжательной формы существительных
  • Указание на опускаемые буквы в словах
  • Образование множественного числа строчных букв
  • Апостроф в притяжательных существительных

   Перед тем как использовать притяжательное существительное, преобразуйте его во фразу вида of the. и убедитесь в необходимости использовать притяжательное местоимение. Например:

  • the girl’s dress = the dress of the girl
  • two weeks’ trip = the trip of two weeks
  • Если существительное, следующее после указанной конструкции of the, означает здание, объект или предмет мебели, то с притяжательным существительным апостроф не употребляется:

  • room of the office = office room
  • hood of the car = car hood
  • leg of the chair = chair leg
  • Убедившись, что вам все-таки необходимо использовать притяжательное существительное, следуйте нижеприведенным правилам его образования.

   Апостроф и существительные в единственном числе

   Это необходимо делать, даже если существительное оканчивается на -s. Например:

  • the uncle’s house
  • James’s appointment
  • С именами собственными во множественном числе апостроф употребляется в конце после -s:

  • The Watsons’ party was well arranged. Здесь речь идет о семье Watson в целом.

  Апостроф и существительные во множественном числе

  Существительное во множественном числе, не оканчивающееся на -s, присоединяет апостроф ‘s. Если существительное имеет окончание -s, то добавляется только сам знак апострофа ‘ в конце слова:

 • the mice’s behavior
 • the women’s way of thought
 • two friends’ journey
 • ten swans’ migration
 • Апостроф ‘s со сложными составными словами

  С составными словами действуют стандартные правила употребления апострофа:

 • Your sister-in-law’s dress is very fashionable.
 • Двойное притяжение

  Если происходит притяжение сразу к нескольким существительным, то следует употреблять апостроф с последним из них:

  • Jane and Julia’s presentation
  • Апостроф и опущение букв в словах

   В английском языке апостроф часто используется при сокращении слов. Сокращением принято называть слово (или набор цифр), в котором одна или несколько букв (цифр) были опущены. Апостроф как раз указывает на место такого опущения.

   Сокращения в английском языке характерны для устной речи и официально не приняты в письме. Рассмотрим на примерах, как апостроф используется вместо опущенных букв:

  • doesn’t = does not
  • we’re = we are
  • she’ll = she will
  • couldn’t = could not
  • ’90 = 1990
  • Формирование множественного числа строчных букв

   Апостроф в английском также используется для образования множественной формы отдельных строчных букв, хотя это скорее типографское правило, нежели грамматическое. В таких случаях после строчных букв ставится ’s. Вот пример известного типографского правила:

  • Working with printing press mind your p’s and q’s.
  • При образовании множественного числа заглавных букв, чисел и иных символов апостроф не требуется. Примеры:

  • &s — try to use as few ampersands as possible.
  • the 1970s — the years from 1970 to 1979.
  • He bought two Samsung Galaxy S3s.
  • Когда точно не нужно употреблять апостроф

   В английском языке притяжательные местоимения (my, ours, yours, his, her, its) употребляются без апострофа. Примеры:

   Умение употреблять английский апостроф вам очень пригодится! Задания по этой теме часто встречаются на вступительных экзаменах. А что нового из нашей статьи узнали вы? Поделитесь в комментариях!

   skyeng.ru