Приказ моз 434

Оформлення дитини в дошкільний навчальний заклад здійснюється згідно з Примірним положенням про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ України від 29.11.2002 року №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», де визначено обсяг обстежень та профілактичний огляд дитини відповідними спеціалістами. Зокрема, в Положенні зазначено, що «питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією».

При вирішенні питання про відвідування дитиною дошкільного навчального закладу лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я керується такими нормативно-правовими документами:

— Закон України від 24.02.1994 № 4005-Х11 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (стаття 27).

— Закон України від 06.04.2000 № 1645411 «Про захист населення від інфекційних хвороб» (стаття 12).

— Наказ МОЗ України від 16,09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу медичних імунобіологічних препаратів» яким затверджено Календар профілактичних щеплень, Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики та Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

Згідно цих законодавчих актів профілактичні щеплення з метою запобігання захворювання на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець, кір та гепатит В в Україні є обов’язковими і включаються до Календаря щеплень.

Відповідно до статті 12 Закону України від 06.04.2000 № 1645-111 «Про захист населення від інфекційних хвороб» «Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження — засвідчити це актом у присутності свідків».

Відповідно до статті 15 Закону: «дітям, які не отримали профілактичні щеплення згідно із календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення проведено із порушенням установлених строків у зв’язку із медичними протипоказаннями, при благополучній епідеміологічній ситуації, за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Зазначена норма Закону необхідна для забезпечення епідеміологічного благополуччя в організованих дитячих колективах.

Дитина, що не отримала відповідних щеплень, несе загрозу занесення в дитячий колектив небезпечної інфекції і можливості захворювання дітей, в першу чергу тих, що не отримали щеплень внаслідок об’єктивних причин — медичних протипоказань її до імунізації.

Крім того, не щеплені діти можуть стати джерелом формування у оточуючих щеплених дітей бактеріоносійства (стану, коли ознаки захворювання відсутні, але збудник інфекції знаходиться в організмі). Ставши бактеріоносієм, вони в свою чергу в сімейному і побутовому оточенні становлять загрозу для маленьких дітей, які дуже тяжко переносять інфекційні захворювання.

Штучне зростання прошарку невакцинованих відбувається за рахунок дітей, батьки яких безпідставно відмовились від щеплення. Приймаючи рішення про відмову від вакцинації, батьки мають подбати про індивідуальне навчання дитини.

У багатьох країнах світу підходи до проведення щеплень такі ж, як і у нашій країні: не щеплена дитина до відвідування організованого колективу не допускається.

При виїзді на навчання чи роботу до зарубіжних країн, згідно з міжнародними медико-санітарними правилами, також потрібно надавати документ про отримані щеплення.

Навчальних закладів, де могли б навчатись виключно не щеплені діти в Україні не існує. Зміна порядку зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, батьки яких відмовились від проведення їм щеплень, не є можливим, так як суперечить чинному законодавству України.

Разом з тим, право на здобуття дошкільного виховання дітьми, які не мають профілактичних щеплень без поважних причин, а лише через небажання батьків, може бути реалізоване шляхом його отримання в індивідуальній формі.

uoz.cn.ua

Педиатр отказывается давать справку/допуск в школу.

Mike:
На педиатра можно было бы надавить еще этим:
Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова КМУ №305 від 12 березня 2003), п. 6: «Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження»
с просьбой выдать не 026, а эту загадочную «медичну довідку про стан здоров’я».

Я бы сделал чуть иначе (критикуйте):
1. «У своєму зверненні, я, згідно наказу МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. п. 2., просила головного лікаря ДМЛ м. Черкаси Борисенко В.М. »
2. «Наказ №302 регламентує внесення відомостей про стан здоров’я дитини при відвідуванні нею навч.закл і не стосується періоду оформлення документації для вступу до відповідного закладу, що регламентується наказом №434», поэтому, мол, Борисенко не прав(а).
3. Добавил бы еще про №305: «У постанові. зазначено обов’язок дільничого лікаря видавати довідку до моменту вступу дитини до навч.-вих. закл»
4. Добавил бы тот ответ из МОЗ (ГУ ОЗ КГГА), что я выложил.
5. «Дати роз’яснення, чи повинна довідка форми 026/о містити фразу» — это правильно. Тогда не отвертятся.

Ирина Черкассы:
Спасибочки, сейчас добавим и Ваши преложения, будет еще убедительнее.

Ирина Черкассы:
Вот так покоректировала:

1. Я, …, мати дитини …, … року народження, …. у своєму зверненні, згідно Наказу МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», просила головного лікаря ДМЛ м. Черкаси Борисенко В.М., видати довідку форми 026/о та довідку про епідеміологічне оточення.
2. Виходячи з вищевказаного, бачимо, що існує очевидна суперечність (правова колізія) між Наказом МОЗ України від 27.12.99 р. №302 та Наказом МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. тому слід керуватися п. 1 Листа Міністерства юстиції України №758-0-2-08-19 від 26.12.2008 р. «У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням «застарілих» норм з одного й того ж питання». Крім того Наказ МОЗ України від 27.12.99 р. №302 регламентує внесення відомостей про стан здоров’я дитини при відвідуванні нею навчальних закладів і не стосується періоду оформлення документації для вступу до відповідного закладу, що регламентується Наказом МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. Також у постанові КМУ №305 від 12.03.2003 р. зазначено обов’язок дільничного лікаря видавати довідку до моменту вступу дитини до навчально-виховного закладу.
3. Додатки (копії):
1. копія моєї заяви до головного лікаря ДМЛ м. Черкаси Борисенко В.М. від …;
2. копія відповіді головного лікаря ДМЛ м. Черкаси Борисенко В.М. Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради № … від … р. (фактично отриманої ….);
3. копія відповіді виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) Головного управління охорони здоров’я №039-1663/6 від 24.02.2011 р.

Все остальное оставила без изменений.

fenix:
Цитата: Ирина Черкассы от Срд, 04 Май 2011, 15:36

Наказом МОЗ України від 27.12.99 №302 встановлено форму та порядок оформлення медичної картки дитини (№026/о). Відповідно до цього наказу «Медична картка дитини. » (026/о) заповнюється на кожну дитину, яка перебуває в навчально-виховному закладі, і дає уяву про стан здоровья, а також відображає всі лікувально-профілактичні заходи, які проводилися по відношенню до неї в період перебування в дитячому садку. В звьязку з тим, що Ваша дитина не перебуває на данний час у дошкільному навчальному закладі, така «Медична карта дитини» не може бути Вам видана.

Маю тут невеличке зауваження -де саме в Наказі МОЗ України від 27.12.99 №302 є фраза — «(026/о) заповнюється на кожну дитину, яка перебуває в навчально-виховному закладі. «??
Ось сам Наказ №302 з трьох різних джерел:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0302282-99
http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1476
http://ukraine.uapravo.net/data/base50/ukr50563.htm
я особисто ніде такої фрази не бачу, все що написано про форму 026/о, це — «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку»
А в самому наказі написано — «Затвердити форми облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»
Тому поперше — Наказ дійсно затверджує форму 026/о, але не встановлює порядку її оформлення. Порядок оформлення карти 026 встановлює Наказу МОЗ України №434 від 29.11.2002 р. «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» і ніякої колізії між цими наказами нема.
Подруге чітко сказано, що карта використовується саме в стаціонарах лікувально-профілактичних закладах, а не в садочках.
Можливо лікар у своїй відповіді просто «навішав лапшу» про Наказ №302 з розрахунком, що цей Наказ ніхто не буде читати? >:(

Ирина Черкассы:
Ой спасибо огромное, что сбросили 302 приказ, а то я не могла его найти. Доктор действительно решил навешать лапши, жалобу переделаю и выложу на ваше рассмотрение.

Скоро в садик! Допустила ошибку, что делать.

Ангелина:
в спорных вопросах верховенство берет то что выше — тоеть конституция, просто нужно четко знать свои права и законы

Тетька:
Добрый день! Ребенку 3 годика. Подошла очередь в детский сад. Из прививок сделана БЦЖ в 2 месяца, дальше писали отказы по личным убеждениям. Сегодня пошли в поликлинику проходить врачей для детского сада. Зашли к терапевту для обходного листа, но она сразу подняла вопрос о прививках. Спросила, как мы собираемся идти в сад без прививок, мол нас туда не возьмут без них. На что я ей ответила, что заведующая детского сада сказала, что она без проблем возьмет моего ребенка в сад, если у меня будет допуск из поликлиники, так как месяц назад у них было совещание, на котором конкетно задавался вопрос о непривитых детях, где им сказали, что брать таких деток они могут, но только с этой справкой из поликлиники.
Терапевт сразу сказала, что таких справок нам никто не даст и пошла разговаривать с заведующим. Надо сказать, что с заведующим этим у нас был скандал три года назад как раз из-за прививки БЦЖ. По всей видимости терапевт об этом ему напомнила, посольку пригласили меня к нему через 5-7 минут, и встретил он нас с ребенком весьма недоброжелательно. И сразу с порога начал тыкать какими-то ведомственными приказами, показывать ксерокопию газеты, в которой был напечатан закон «О защите населения от инфекционных заболеваний». Вообщем всеми силами провоцировал конфликт. Я улыбаясь во все 32 зуба спросила его с каких пор у нас ведомственные приказы выше конституции. На что он мне сказа, что мол я не первая к нему пришла такая из себя умная и всем таким как я он пишет отказ, обосновывая его именно этими бумажками.
Спорить я не стала, пыталась как-то по-хорошему добиться этой справки. Вообщем в итоге нашего с ним разговора, где он разве что слюной не брызгал, мне было сказано, чтобы я записалась к главному ммунологу города на прием для консультации. (не совсем понимаю правда зачем. ) и кроме этого дано направление в гор СЭС на анализ крови на определение титра антител к столбняку, пол., дифтерии, кори. И сказано, что вот сделаете все это, тогда и посмотрим!
Я так понимаю, что анализы все эти мне ничего хорошего не дадут, так как покажут что антител нет (раз прививок не было и ребенок этими заболеваниями не болел), а значит делать мне их бесполезно. Только лишняя трата времени, денег и нервов своих и ребенка в первую очередь.
Подскажите, пожалуйста, куда писать и обращаться с жалобами. Вринципе в садик мы несильно торопимся и есть время на разбирательства. Но не хочется сразу бежать в суд, если его можно избежать. Заранее благодарна за помощь!

туся:
у Вас должен быть письменный отказ поликлиники в выдаче справки в садик (как доказательство, что они против), без этой справки они могут говорить, что мы не отказали, а направили на анализы! поэтому в первую очередь надо написать заявление в поликлинику с просьбой выдачи справки в садик, не захотят подписывать, отправляете через почту! Получаете официальный отказ и уже после этого пишете жалобу в прокуратуру с указом на все законы и Конституцию, которые позволяют вам посещать садик без прививок!

Mike:
При этом бы желательно указать, что у вас уже есть все необходимые анализы и осмотры врачей (если есть, конечно). Чтобы они не смогли сказать, что вам тут еще надо бы кое-кого пройти. Список необходимых — см. приказ МОЗ №434 («лікар-педіатр, стоматолог, логопед (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризація дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз)»).

Елена 31:
Тетька, а может Вам напомнить докторам, что Вы не просите у них принимать Вас в сад, а требуете справку о состоянии здоровья ребенка, которую они обязаны! выдать, с информацией о наличии/отсутствии прививок, мы именно так и требовали, и напоминали про должностные предписания, и превышение полномочий

Приказ моз 434

путь в сад без прививки

bt22:
Ну, этот аргумент я уже применила ;D Просто я знаю как минимум про трех мам безпрививочных детей, которые пытались в нашей поликлинике оформить нормально карту 026-о, у всех неудача, записано в карту «дошкольное учреждение посещать не может из-за отсутствия прививок», и ни одна из этих мамочек не продолжила борьбу дальше. Это (т.е. безнаказанность действий педиатров нашей поликлиники) , ох чую я, осложнит мою борьбу. :'(

Mike:
Цитата: bt22 от Вск, 02 Июн 2013, 11:35

Что значит внутренний приказ?
Читаю «Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади», утвержденное постановлением КМУ від 28 грудня 1992 р. N 731:
5. На державну реєстрацію не подаються акти:
д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;
Вот я вам выделил цитату: это как раз про №434. О том, что в садик/школу нужна справка, говорит постановление КМУ. А о том, кто и как должен её выписывать — внутренний приказ МОЗ, который этим и занимается. Всё верно.

він зачіпає «права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України. «.
Строго говоря, каждое действие каждого чиновника так или иначе затрагивает остальных граждан. Поэтому, думаю, тут имелось в виду «непосредственно затрагивает». А в №434 нет никаких предписаний гражданам, а не медикам.

Цитата: bt22 от Вск, 02 Июн 2013, 11:35

. завтра идем опять к педиатру для окончательного оформления и получения необходимого вывода. Вот я и готовлюсь. Подозреваю, что она меня попытается отправить на ЛКК, поэтому готовлю контраргументы для того, чтобы избежать этого. А если приказ МОЗ 434 не был зарегистрирован в Минюсте, то и говорить не о чем, все ее аргументы типа «у нас свои порядки» безосновательны.
Наоборот, то, что №434 нигде не зарегистрирован, а вам известен — это ваш козырь! Вы знаете, кто и что должен делать, при этом все их положения вас не касаются. Сказано «педиатр должен оформить 026» — это означает, что вы приходите к педиатру с таким требованием. Нужна ему, педиатру, для этого ЛКК — вперёд и с песней, пусть туда идёт. Не хочет — у него есть начальство (зав.п-кой), которая обязана следить за работой педиатра. Поэтому, если вы не хотите, можете не идти на ЛКК: пусть там что-то сами себе решат, а вы за оформленной справкой зайдёте. Только то! Другое дело, что без вас они там нарешают! Но если не хотите — кто ж вас заставит?

Mike:
Во, блин, у вас там и приколы.

Для начала — устно с зав.п-кой, если получится: привести её в кабинет педиатра, с горящими глазами рассказать, что там в 026. что угодно: медосмотр, «посмотрите, что нам . написал», «посмотрите, какие анализы. «, чтобы педиатр показала 026 зав.п-кой, а у вас получилось взять 026 в свои руки — и НИКОМУ более не отдавать.

Если не получится, то: заявление зав.п-кой. Смысл: дооформить 026 и выдать вам на руки. Разговор вести со свидетелями и/или с вкл. камерой. Если будут рассказывать, что отправят в садик сами, уточнить, в какой и когда («я тогда буду разбираться в садике»). Потом прийти туда, опять же, со свидетелями и вкл. камерой на телефоне, и зафиксировать, что ваша 026 в мед.информацией находится в посторонних руках. После чего и писать заявление в прокуратуру, только не на невыдачу, а на разглашение мед.тайны. И жучить их по-полной.

На глав.врача еще жаловаться рано: вы к нему пока (письменно) не обращались. Поэтому, сначала заявление ему: дооформить и выдать. Если будут посылать, тогда — в суд. Иск — по гражданскому производству (не по админ.)

P.S. Не переживайте: каждая ситуация по своему уникальна — реакцию чиновников предугадать невозможно. Если вы будете делать 026 с фразой где-то еще, там вам новую выдадут.
P.P.S. Заявление в милицию по ст. грабёж тоже можно накатать, в принципе.

bt22:
Mike, сижу вот и практически реву. Была я у заведующей, отнесла ей жалобу, прикреплю, почитайте. А она мне смеется в глаза. Говорит, с участковым поговорю, 26 форму вам выдадут на руки, но в ней будет записано «Ребенок здоров, не рекомендуется посещать дошкольное учебное учреждение по причине отсутствия прививок». Говорит, что мы ведь вам не запрещаем посещать детский садик. Что-вы, как мы можем, это не в нашей компетенции. Мы можем только не рекомендовать. Идите с такой формой в садик и разбирайтесь с ними, почему они вашего ребка не берут. А мы право вашего ребенка на образование не нарушаем, мы только не рекомендуем посещение. И вообще это головная боль минобразования, мол пусть создают группы для непривитых детей.
Но ведь с такой формулировкой в сад и не возьмут и сошлются на то, что в форме отсутствует заветная фраза «посещать можно» и отфутболит меня с моей дочкой ко всем чертям. Замкнутый круг какой-то.
Думала заяву в прокуратуру накатать по 183 статье. Так ведь мне в поликлинике не отказали и не запретили прием в детский садик. Они не рекомендовали.
Вот что мне делать дальше?

Искренне, белой завистью завидую тем мамочкам и папочкам, кому удалось заполучить заветную фразу, а вот что мне теперь делать, я не знаю, надеюсь на ваши советы, Mike и Лиля

На глав.врача еще жаловаться рано
я так не считаю, но здесь один нюанс это же не непобедимый Чернигов
тут надо бить со всех сторон вплоть до жалобы в высшие инстанции, но насколько мне известно все попытки разбиты об местную мафию

В школу без прививок.

Кузькина мать:
Цитата: Скрепка от Втр, 22 Авг 2017, 16:13

В Одессе показывают вот такую бумагу:http://s019.radikal.ru/i626/1708/06/84f978f561b4.jpg Что делать, если в школе тоже будут им аппелировать? Медкомиссия со словом здоров есть, прививок ни одной, отказ вклеен. Еще есть вкк с надписью посещать не может, но его я показывать в школе не буду.

Мы с вами соседи, та же проблема с этой кпк. Несколько раз перечитала это письмо №731 и возник вопрос: чего его показывают людям, если оно адресовано директору . Елене Валерьевне. Она его переслала начальникам отделов образования для анализа. И это не приказ, а как там написано»пропозиції». Т.е., всё что они написали, это только они «пропонують». И я так понимаю ждут от неё ответ. Он есть? Его показывали кому-то?
И если на то пошло, то в этом же письме рекомендуют так же отстранять от работы (від виховного процесу) и непривитых от кори взрослых (на период карантина) , значит эта прививка так же должна быть и у директора,и учителей, и у мед. сестры ;D В наличии которой я оооочень сомневаюсь. Как раз такой вопрос можно задать и в больнице, и в школе: привиты ли они, т.к. работают с детьми?! как раз согласно этого письма, которое показывают нам ::)

Mike:
Цитата: Кузькина мать от Пнд, 28 Авг 2017, 01:44

Чем ближе 1 сентября, тем больше мандраж в предвкушении разборок :-[. Майк, вот Вы везде пишите, что для школы ВКК не надо, но в этом же 434 приказе МОЗ последний пункт II раздела: 4. Питання відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції згідно розділу III ст. 15 вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (1645-14) . Только в этом приказе не указано, нужно ли проходить ЛКК ежегодно и нужно ли отдельный высновок ЛКК для школы, если есть для сада. Вот и не понятно.
А если в школе начнут требовать высновок, согласно этого приказа? Хотя моя педиатр сказала, что не надо, а другие педиатры отправляют на вкк, не подписывая справку :-\. А у нас вкк всех отправляет без кпк, ссылаясь на ст.15 (т.к. якобы у нас «эпидемия» кори). :'( :'( :'(Замкнутый круг

Давайте отделим мух от котлет — медиков от школы 🙂

Медики. У них есть приказ 434, на который все и ссылаются. При этом:

1. он не зарегистрирован в МинЮсте. Это означает, что это внутренний(!!) документ МОЗ, который не устанавливает к.-л. обязательств для граждан. Приказ 434 — это внутриведомственная инструкция, в которой медики сами себе разъясняют, кто чем у них там занимается и кто за какой кусок работы отвечает. К нам, родителям, и к школе этот приказ никакого отношения не имеет (см. п.3.2 приказа МинЮста 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів»)

2. ВКК упомянута в п.6 и п.4 этого приказа (в части Положения про подготовку, для садика и школы соотв.). Однако, там есть ещё пункты. Пп. 2.3 и 1 (садик/школа) перечисляют документы, которые готовят вам врачи. Там есть 026, 063, справки об эпидокружении и анализы, но нет никаких документов от ВКК! Даже по нормам 434 ни ВКК, ни кто-либо ещё не готовит родителям документ о «выводе ВКК».

3. Согласно п.1, «підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини». Подготовка, которая «включає в себе. а саме. 2.3. Оформлення медичної документації». Никакая ВКК Вам ничего не готовит даже(!) согласно этому приказу №434!

4. Касательно школы, тут смешнее. Если для садика приказ 434 не конкретизирует то, из каких таких соображений ВКК должна принимать решение (на что смотреть, что учитывать), что привело к появлению известного письма МОЗ+МОН, то для школы ситуация иная. Приказ 434 говорит, что ВКК должна решать этот вопрос не абы как, а «згідно розділу III ст. 15 вимог Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Открываем этот раздел ст.15: «Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я». Эту чушь (п.4 + разд.3 ст.15) невозможно понять иначе, чем то, что ВКК должно проверить, прошел ли ребенок медосмотр и все ли анализы сдал. Ничего более (есть ли у вас медотводы, какая там эпидситуация и пр.), согласно приказа 434, ВКК проверять не имеет права!!

5. Нигде в приказе 434 не упомянута обязанность родителей что-то делать с ВКК (см. про регистрацию в МинЮсте). Никаких ежегодных походов на ВКК, никаких справок от них, никаких разрешений, виз и печатей — вообще ничего. ВКК — это вещь в себе, которая сама себе решает какие-то вопросы, что-то там сама со своими решениями делает и т.п. Родители к этому никаким боком.

6. В приказе 434 упомянуты детские городские поликлиники, поликлинические отделения и педиатрические участки на них. Частные клиники в приказе 434 не упомянуты и этот приказ к ним не относится. Они имеют свои структуры, ВКК в них нет, документы оформляются не так, поэтому требование ВКК для тех, кто имеет справку от частного врача, не основано на законе.

Теперь про учебные заведения.

1. Приказ 434 к садикам и школам отношения не имеет. Вы поступаете в учебное заведение и несёте туда те документы, которые требует МОН: п.6 для садика и п.22 для школы.

2. В этих пунктах (пп.6 и 22) упомянута справка от врача (п.1 приказа 434), для школы ещё и добавлено, что она должна быть «установленного образца». 026 — это справка установленного (приказом МОЗ) образца. Но никакого «образца» для «вывода ВКК» нет в принципе! Поэтому не только в прямых и конкретных перечнях документов для садика и школы нет ничего от ВКК, но даже завуалировано ВКК и её «решение» нигде не упомянуто! МОН даже специально письмом разъяснило, что ничего лишнего от вас требовать не могут.

3. У вас, у родителей, есть только те обязанности, которые вам установлены законом. Иных нет и быть не может (Конституция, ст.19). Вы не обязаны что-то дополнительное носить в школу. При таких поползновениях нужно требовать, на основании чего от вас этого хотят. Вам ничего не смогут объяснить.

4. По отстранению. Отстранять ребёнка администрация учебного заведения может по очень ограниченному числу причин (см. соотв. постановления МОН), и там нет ни прививок, ни справок, ни выводов ВКК. Схема защиты — та же: оснований нет. И при конфликте крайними тут будет садик/школа, а не медики.

5. Медики могут отстранить ребенка двумя путями:
— в рамках ст.30 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Санврач должен подать ходатайство, а местные власти утвердить. Тогда будет объявлен карантин и некоторые категории должны будут временно отстранены. Причём, связано это не с прививками, и карантин — вещь серьёзная и официальная, но может и задеть.
— в рамках приказа №270/806 Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності. Тут есть своя путаница, т.к. это — инструкция для СЭС, которые, вроде как, расформированы, но всё равно постоянно упоминаются (см. «бардак»). В любом случае, эта инструкция имеет п.1.2, где упомянуты лица, которые «відмовляються або ухиляються від профілактичних
щеплень».
Однако! п.1.2.5: «особами, які відмовляються або ухиляються від профілактичних щеплень, визнаються громадяни та неповнолітні діти, а також окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи, які необґрунтовано відмовились від профілактичного щеплення». Из этого пункта видно, что вас НЕ имеют права отстранять:
— если ваш ребёнок — в младшей или средней школе, т.к. в приказе упомянуты граждане (совершеннолетние) и несовершеннолетние дети (т.е., от 14 лет и старше, см. ст.6 Семейного кодекса), а про малолетних (до 14) не сказано ничего. Это логично, т.к. разрешение на прививку (информированное согласие) даёт родитель ребёнка до достижения им 14 лет, а не сам ребёнок.
— по причине того, что отказ пишет родитель, лицом, «уклоняющимся или отказывающимся» от прививок, является именно он (родитель) а не ребёнок, поэтому от занятий, согласно приказа 270/806, должен быть отстранён именно он
— отстранению подлежат лица, которые отказались «необоснованно». По этой причине в отказе крайне рекомендуется своё решение обосновывать, причём, такими весомыми причинами, которые даже медикам будет сложно отбросить. Например, я в своём «отказе» обосновал свою позицию тем, что медики скрывают от меня информацию и не дают мне возможности дать информированное согласие на прививку. «Они не дают», а не «я отказался». Моя позиция подтверждена документально инф.запросом в МОЗ, поэтому отвергнуть её будет сложно. (Мой отказ лежит здесь.)

Надеюсь, я смог объяснить, почему ВКК родителям и учебным заведениям не нужна, а нужна лишь справка с выводом «может посещать» (для садика) или просто «здоров» (для школы).

Кузькина мать:
Ого-го, ничёсе :o. Спасибо, Вам,добрый человек :). Распечатаю и выучу наизусть, и буду им цитировать.
(см. «бардак») ;D ;D ;D

Скрепка:
Знакомым выдали такую бумагу http://s018.radikal.ru/i503/1708/b6/8ec94e7af1f8.jpg в саду и сказали, что не допускают в сад ребенка без кпк(они уже два года как в саду). А если в школе нам тоже такую дадут, чем аргументировать?

Алла:
Конституция Украины
Статья 8.
В Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция
Украины имеет высшую юридическую силу.
Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе
Конституции Украины и должны соответствовать ей.

www.privivok.net.ua